بیوم چیست و بیومهای ایران کدامند ؟

بیوم یک دامنه یا منطقه زیستی ویژه بر روی زمین است که گروهی از جانداران ، چه گیاهان و چه جانوران که با شرایط ویژه آن زیستگاه سازگارند در آنجا زندگی میکنند و دما و نمناکی دو سبب اصلی بوجود آمدن بیوم است.

Call Now Buttonتماس با ما