دسته:آشنایی با گیاهان بومی و خودروی ایران

گیاه سالیکورنیا،salicornia europaea، بیابانهای ایرا

گیاه سالیکورنیا Salicornia europaea

گیاه سالیکورنیا، Salicornia europaea، بیابانهای پیرامون تهران ..

Call Now Buttonتماس با ما